Privacy Policy

PERSONVERNERKLÆRING FOR UTHVILT.NO / POP-UP ONLINE AS

  1. BEHANDLING Pop-up Online AS er på vegne av uthvilt.no behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

  2. PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, passord for "Min side". Vi lagrer også kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

  3. FORMÅL MED BEHANDLINGEN Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. Vi lagrer også kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

  4. GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket vil opplysningene også benyttes til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

  5. INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best mulig kundeopplevelse og service.

  6. UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere.

  7. SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

  8. RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

  9. INFORMASJONSSIKKERHET Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

KONTAKTINFORMASJON Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

Klikk her for å sende oss en melding Pop-up Online AS St. Olavs gate 7 4005 STAVANGER post@uthvilt.no Org nr: 925743119