Kjøpsbetingelser

Salgsbetingelser for nettbutikken uthvilt.no

1. INNLEDNING
Disse salgsbetingelsene regulerer kjøpet av varer fra nettbutikken uthvilt.no, drevet av Pop-up Online AS. Salgsbetingelsene gjelder kun for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp defineres som salg av varer til en forbruker som ikke handler som ledd i næringsvirksomhet, og hvor selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Salgsbetingelsene er utarbeidet av Forbrukerombudet, og de gir ikke begrensninger i de rettighetene som forbrukeren har i henhold til lovgivningen. Selgeren kan imidlertid velge å tilby bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

2. AVTALEN
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene som selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, eventuell direktekorrespondanse mellom partene og disse salgsbetingelsene. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene i bestillingsløsningen og salgsbetingelsene, går opplysningene i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, med mindre det strider mot bindende lovgivning.

3. PARTENE
Selgeren er Pop-up Online AS, med organisasjonsnummer 925743119. Kontaktopplysningene er St. Olavs gate 7, 4005 STAVANGER og e-postadresse post@uthvilt.no. Kjøperen er personen som foretar bestillingen.

4. PRISER
Alle priser oppgitt i nettbutikken er oppgitt i norske kroner (NOK) og inkluderer merverdiavgift (MVA). Kjøperen vil i bestillingsløsningen få oppgitt totalkostnadene, inkludert eventuelle avgifter og leveringskostnader, før bestillingen sendes.

5. AVTALEINNGÅELSE
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. Selgeren kan imidlertid fraskrive seg avtalen dersom det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen eller i kjøperens bestilling, og kjøperen innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

6. ORDREBEKREFTELSE
Selgeren skal sende en ordrebekreftelse til kjøperen så snart som mulig etter at kjøperens bestilling er mottatt. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen. Dersom det er uoverensstemmelser, bør kjøperen ta kontakt med selgeren umiddelbart.

7. BETALING
Betaling kan gjøres med kort, Vipps eller etterfakturering gjennom Klarna. Betaling med kort vil bli trukket fra kjøperens konto når bestillingen er gjennomført. Ved etterfakturering vil faktura bli sendt når varen er sendt. Kjøpere under 18 år kan kun betale med kort som trekkes direkte fra konto. Kredittkort eller etterbetaling tilbys ikke for kunder under 18 år.

8. LEVERING
Levering av varen skjer på den måten, på det stedet og til det tidspunktet som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Dersom leveringstidspunkt ikke er angitt i bestillingsløsningen, skal varen leveres til kjøperen innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen. Selgeren vil sende varen senest neste virkedag, med unntak av helg og høytidsperioder.

9. RISIKOEN FOR VAREN
Risikoen for varen går over på kjøperen når varen er overtatt i henhold til avtalen. Dersom kjøperen ikke overtar varen innen rimelig tid etter at den er tilgjengelig, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes varens egenskaper.

10. ANGRERETT
Kjøperen har rett til å angre kjøpet av varen i henhold til angrerettsloven. Angrefristen er 14 dager etter at varen, nødvendig informasjon om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Dersom kjøperen ikke har mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, er fristen 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angreretten i det hele tatt, er fristen 1 år.

Kjøperen må gi selgeren melding om bruk av angreretten innen angrefristen. Meldingen bør være skriftlig og inneholde informasjon om hvordan varen vil bli returnert. Kjøperen må returnere varen innen rimelig tid. Selgeren skal tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager etter at varen er mottatt eller kjøperen har sendt dokumentasjon på at varen er returnert. Kjøperen må dekke eventuelle kostnader for returforsendelsen.

Angretten gjelder ikke for varer som er forringet raskt, varer som ikke kan tilbakeleveres eller lyd- og bildeopptak der forseglingen er brutt.

11. REKLAMASJON
Dersom varen har en mangel, må kjøperen gi selgeren melding om dette innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget mangelen. Reklamasjonen kan sendes skriftlig på e-post eller brev. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også reklamere og sende krav direkte til kredittyter.

12. KJØPERENS RETTIGHETER VED MANGEL
Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen, omleverer tilsvarende vare, gir prisavslag eller hever avtalen. Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap som følge av mangelen. Reklamasjonsfristen er normalt to år etter at kjøperen overtok varen, med mindre varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger. I sistnevnte tilfelle er reklamasjonsfristen fem år.

13. SELGERENS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD
Dersom kjøperen unnlater å betale eller oppfylle sine plikter etter avtalen, kan selgeren holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, heve avtalen eller kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også kreve renter ved forsinket betaling og gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer.

14. GARANTI
Garantier gitt av selgeren eller produsenten gir kjøperen rettigheter i tillegg til lovfestede rettigheter.

15. PERSONOPPLYSNINGER
Selgeren kan kun innhente og lagre nødvendige personopplysninger for å gjennomføre avtalen. Personopplysningene vil ikke bli utlevert til andre, med mindre det er nødvendig for gjennomføring av avtalen eller i lovbestemte tilfeller. Kjøperen har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger som behandles og hvordan de brukes. Kjøperen har også rett til å kontakte selgeren for å endre eller slette personopplysninger.

16. KONFLIKTLØSNING
Dersom det skulle oppstå en tvist mellom kjøperen og selgeren, skal partene forsøke å løse tvisten i minnelighet. Dersom en minnelig løsning ikke kan oppnås